کریستف کلمب

کریستف کلمب

کریستف کلمب پس از کشف قارۀ آمریکا، در حال صرف شام با مردان اسپانیایی بود که یکی از آنان گفت:

حتی اگر شما این قاره ی جدید را کشف نکرده بودید، در اسپانیا که سرزمینی غنی از مردان بزرگ و با لیاقت است، شخصی پیدا می شد که این کار را بکند.

بیشتر بخوانید

یک نمره ی قرضی !

یک نمره ی قرضی

یک نمره ی قرضی

خانم معلم در دفتر تنها بود که پسر کوچکی آرام درِ دفتر را باز کرد و با لحن محتاطی او را صدا کرد.

خانم معلم او را شناخت، اما بدون آن که بخواهد نارضایتی خودش را به رویش بیاورد، گفت: تو در امتحان نمره ۹ گرفتی.


تو تنها کسی هستی که نمرۀ قبولی نگرفته !

بیشتر بخوانید

هر کس از آن جایی که هست یک قدم به جلو بیاید !!!

ابو سعید ابوالخیر

سلام به دانش آموزان عزیزم! در این مطلب میخوام یک داستان از ابو سعید ابوالخیر براتون نقل کنم.

با من همراه باشین!

بیشتر بخوانید

سه سناریو از من: دکتر شهاب اناری

شهاب اناری

در این مطلب با سه سناریوی انگیزشی از زندگی دکتر شهاب اناری ، دبیر موفق زبان و یکی از برترین مربیان انگیزشی از زبان خود ایشان آشنا می شویم.

بیشتر بخوانید